Holberg, Ludvig Uddrag fra Seks komedier

prostitueres: gøres til grin, kompromitteres. - Nidkierhed: iver i tjenesten.