Holberg, Ludvig Uddrag fra Seks komedier

Jean de France 7
Jeppe paa Bierget 79
Ulysses Von Ithacia 133
Erasmus Montanus 207
Don Ranudo de Colibrados 279
Den Stundesløse 359