Holberg, Ludvig Uddrag fra Seks komedier

Efterskrift
1. Forfatter og forfatterskab 451
2. Holbergs teater 455
3. Genkommende træk i Holbergs komedier 456
4. Komedier med litterært forlæg 459
5. Komedier med dramaturgisk eller teaterpolitisk sigte 463
6. Komedier med social og politisk tendens 467
7. Omarbejdelser og editionshistorie 471
8. Receptionshistorien 473
9. Textgrundlag og textrettelser 483
10. Bibliografi 486
Noter 497