Holberg, Ludvig Uddrag fra Moralske Tanker (DK)

Der er i Peder Paars citater af den kåde Martial, epigrammets romerske mester, og o. 1720 er Holberg begyndt at skrive latinske epigrammer. Han fik også et nyere forbillede, englænderen John Owen, hvis ordspilrige latinpoesier han har nydt i en udgave, Epigrammata (Amsterdam 1647). Sent fik han øje på den talentfulde danske epigrammatiker Henrik Harder, hvis latinske epigrammer udkom 1679. Antagelig o. 1730 har den pointerede kunst taget fart, og 1737 udkom i Leipzig en stor samling Epigrammatum libri quinque, med 364 smådigte i alle afskygninger; 1743 forøgedes tallet, og 1749 samledes alle Holbergs epigrammer i en særskilt udgave, med 937 digte. Disse er en litterær lilleverden, der tager stof fra alle Holbergs genrer og gør det 'kort og spidst', som en rubrik hedder i Kierkegaards Øieblikket nr. 6. Der foreligger en fuldstændig oversættelse, af Jens Justesen, dvs. C. Müller, 1863, og udvalgte i oversættelse, ved Christopher Maaløe, Værker X: 19-43.