Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

TRYKT I DET BERLINGSKE BOGTRYKKERI
Teksten er sat med Genzsch
Fotografi, hvor andet ikke er anført:
FINN JACOBSEN og VOLMER ROSENKILDE
Smudsomslag og Tilrettelægning af Billedsider:
PREBEN DAHLSTRØM
Klicheer: romanus-klicheer
© ROSENKILDE OG BAGGER 1971
Printed in Denmark
Dette sidste Bind indeholder en fuldstændig
Billed- og Indholdsfortegnelse for hele Værket