Holberg, Ludvig Uddrag fra Første Brev til en højvelbaaren Herre. 1728

Hvor Haandværksmænd skalter og valter,
gaar Filosofien i Pjalter.