Holberg, Ludvig Uddrag fra Første Brev til en højvelbaaren Herre. 1728

Snart begyndte det at blæse fra et andet Verdenshjørne.