Holberg, Ludvig Uddrag fra Første Brev til en højvelbaaren Herre. 1728

Derfor vi gjorde os rede,
brød straks fra Havnen op,
og lod saa Sejlene sprede
deres Vinger fra Mastens Top.