Holberg, Ludvig Uddrag fra Brev til Grev Reuss

Brorups Gaards Forpagtning .................. 1100 Rdr