Holberg, Ludvig Uddrag fra Brev til Grev Reuss

Af Tersløse Gaard med 3 Kirke-Tiender, Møller og Hoverie-Penge, kan, foruden Indkomster af Landgilde og Huus-Penge i det ringeste giøres Facit paa .................. 800: -