Holberg, Ludvig Uddrag fra Brev til Grev Reuss

Men saasnart Academiets Tilstand det vil tillade, 359 maatte de øvrige Indkomster af Baroniet, inddeles blandt Betienterne til nogen Forbedring i deres aarlige Løn, hvortil jeg ved at giøre dette Legatum har sigtet.