Holberg, Ludvig Uddrag fra Brev til Grev Reuss

Jeg forbliver med største Consideration