Holberg, Ludvig Uddrag fra Brev til Grev Reuss

inddeles, fordeles. - Decisionen, Afgørelse af hvorvidt Revisionsantegnelser skal komme i Betragtning. - Consideration, Agtelse.