Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Pagina, lat. Side. - Persvasion, Overbevisning. - á priori, lat. fra det tidligere. - disse Argumenter. Holberg mener ikke Wollaston's, da Bayle døde 1706, men enten lignende Argumenter fremsat af Bayles Samtidige eller Argumentationen umiddelbart foran Citatet. - bestride, bekæmpe. - jeg... haver viset, i det lige foregaaende Kapitel. - den Roterdamske Philosophus, Bayle var bosat i Rotterdam fra o. 1680. - Velbehag, Forgodtbefindende. - merkeligen, betydeligt. - Origenismus, Lære om de Fordømtes indskrænkede Straf, modsat en evig Fortabelse. Efter den aleksandrinske Kirkefader Origenes (o. 185-o. 251).