Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Conjuration, Sammensværgelse. - Idretter, Gerninger. - Cicero, De amicitia 5, 18. - en anden Autor, Sallust, Jugurtha 31. -Faction, Klike, Parti. - gemeene Mand, Menigmand. - sætter Farve paa, besmykker. - forbinder, forpligter. - Cartouche, nægtede trods Tortur at udlevere sine Medskyldige i Haabet om at blive befriet af dem. Da dette ikke skete, røbede han dem og henrettedes 28.11. 1721.