Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

En Forordning af 16. April 1736. - den første Classe, Rangstigens øverste Trin. - A ... B. svarer til Epigrammets Vers 3-6. - 7 slets Prædiken, Prædiken Kl. 7 om Morgenen. - Dobbel, Hasardspil, især med Terninger. - Manufactur, Virksomhed. -Salvie. Afkog af Salvieblade brugtes mod Halssygdomme. -Congo (Congu), Pecco, sort, kinesisk Te. - Keiser-Thee, grøn, kinesisk Te. - Asiatiske Compagnie, dvs. Det ostindiske K. -Hertugens af Ossuna Historie. Vita di Don Pietro Giron, Duca d'Ossuna, Vicere di Napoli, scritta da Gregorio Leti, I - III, Amst. 1699. Anekdoten om Giacomo Morelli: II, 319 - 21. Holberg kan ogsaa have benyttet den franske Oversættelse I - III, Amst. 1701 (II, 344 - 46).