Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Diogenes, se Note til S. 140. Fra Diogenes Laertios 6, 2, 32. -persvaderet, overbevist. - Regularitet, Regelmæssighed; Ordentlighed. - indskrænkede, begrænsede. - Seneca, Epist. 20, 5; her med fordrejet Betydning. Seneca mener, at Visdommen bestaar i at bevare sin Lyst til visse Ting og Ulyst til andre. -Sapientia etc., lat. Menneskets Visdom bestaar i at ville det samme og ikke at ville det samme. - stridige, indbyrdes modstridende. - Inclinationer, Tilbøjeligheder. - Grimacer, Optræden; Manerer. - divertere, underholde.