Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Spectateurs, se S. 53-54 med Noter. - Skuespil, jfr. S. 54. -Devinctus etc. Giver du til en, der staar under dig, vil han være dig forbunden; giver du til din Ligemand, bliver han hemmeligt din Fjende. - forbinder, bringer i Taknemlighedsforhold. -Gratior etc., Epigr. I, 140, Vers 2, fra Seneca, De beneficiis 1, 7, 2. - Tardè etc., genkalder baade Epigr. I, 141, og især De benefic. 2, 1, 2. - Bis etc., findes hos Publilius Syrus, Sententiæ, ved Edv. Woelfflin, Lpz. 1869, Nr. 235.