Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Artaxerxes, fra Plutark, A.'s Liv. - den fattige Qvinde, Markus 12, 41 - 44; Lukas 21, 1 - 4. - Gudskiste, Fattigblokken. -Seneca, De benefic. 1, 6, 2. - Dronningen af Ungarn. Maria Theresia modtog under den østrigske Arvefølgekrig (1740-48) aktiv Støtte fra England og Holland. 1741 gav Private uopfordret anselige Pengesummer. - Subsidier, Understøttelse; Hjælp. - gier ubeden, fri Oversættelse af Epigr. I, 175; fra De benefic. 2, 2, 1. - exponeres til, udsættes for. - Solicitant, Ansøger. - Dandi etc., Epigr. III, 129. [Din] Maade at give paa gør ofte, at dine Gaver og Velgerninger er mere trykkende for os end Afslag.