Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret