Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 9: Niels Klim

10. Fabel.
Om Maanen.

Maanen bad engang sin Moder om en nye Klædning; Moderen sagde da: Ingen Skræder kand giøre dig Klæder til Maade min Dotter; thi du haver een Dag ikke Skikkelse som en anden.

Fabelen lærer, at der gives visse vægelsindede og ustadige Mennesker, hvilke man aldrig kand giøre til maade, efterdi de hver Time have et andet Sind.

303