Holberg, Ludvig 89. Fabel. Om Fanden og Geederne.

89. Fabel. Om Fanden og Geederne.

Fandens Moder flyede ham engang fire Geeder at vogte udi hendes Fraværelse: Men de samme gave ham saameget at bestille, at han med all sin Konst og Activitet ikke kunde holde dem i Ave. Hvorudover, da hun kom tilbage, han sagde: Kiære Moder l Der haver I eders Geeder igien, jeg vil heller vogte et heelt Compagnie Ryttere, end een eeneste Geed.

Fabelen viser, at intet Creatur er vanskeligere at holde i Ave end en Geed.