Holberg, Ludvig 91. Fabel. Gedebukkens Svar til Ulven.

91. Fabel. Gedebukkens Svar til Ulven.

En Ulv saae engang en ung Gedebuk paa en Klippe: Tænderne rendte ham i Vand efter Byttet: Men han kunde ikke komme op paa Klippen, han søgte derfore med smigrende Ord at nedlokke Bukken. Han sagde: Frygt dig ikke for mig min Søn! jeg vil intet Ondt giøre dig, det er jo et Samvittigheds Verk at handle ilde med et ungt Creatur, og at bedrøve dets Forældre. Gedebukken svarede dertil, at han tog ikke i Betænkning at betroe sig ham; men saasom han selv var ung og ukyndig udi Alting, saa maatte han først raadføre sig med sine Forældre, og forhøre af dem og andre Dyr, om en Ulv haver Samvittighed. Ulven derfore, saasom han vidste i hvad Reputation han stod blant tamme Dyr, agtede ikke at opbie Svar, men gik Skamfuld bort.

Fabelen lærer, at Børn maa intet vigtigt foretage sig førend de have raadført sig med deres Forældre.