Holberg, Ludvig 98. Fabel. Om Musen og Ædderkoppen.

98. Fabel. Om Musen og Ædderkoppen.

En Muus hørte engang, at en Pige vilde giøre reent udi et Kammer, hvor en Ædderkop var med sin Væv. Musen, som var medlidende, advarede Ædderkoppen derom, at den i tide skulde redde sig med Flugten. Nogen Tiid derefter fik Ædderkoppen at høre, at man vilde sette en Kat ind udi Spise-Kammeret, hvor samme Muus med andre havde sit Tilhold. Dette gav Ædderkoppen Musen tilkiende, og bad ham krybe ind udi en Huule: Hvilket da Musen havde giort, spandt Ædderkoppen strax en Væv for Indgangen til Huulen. Katten, som var en sterk Støver, merkede vel, at der maatte være et Muse-Reede, men da han saae Væven for samme Huule, sluttede han, at den maatte være tom, og derfore lod den blive u-rørt.

Fabelen lærer, at intet Dyr er saa ringe, at det kand jo giøre enten ondt eller godt: Den viser og Exempel paa Taknemmelighed.