Holberg, Ludvig 102. Fabel. Ræven og Fanden.

102. Fabel. Ræven og Fanden.

Ræven mødte engang Fanden, hvilken han hilsede og sagde: God Aften Hr. Collega! Fanden studsede derved og sagde: Er jeg din Collega? Ræven svarede dertil: Jeg kalder dig saa propter communia studia, og, efterdi det synes, at vi have gaaet udi een Skole sammen; Thi, ligesom du giør Profession af at besnære Mennesker, saa giør jeg Profession af at besnære Dyr i Skoven. Af dette Svar syntes Fanden, at Ræven ikke havde forseet sig udi Titelen, og derfore, da han gik bort, sagde: Farvel Hr. Collega.