Holberg, Ludvig 108. Fabel. Jupiters Gesandtskab til Pan.

108. Fabel. Jupiters Gesandtskab til Pan.

Jupiter affærdigede engang et Gesandtskab til Skovens Gud Pan. En Paafugl blev udnævnt til Gesandt, og en Ræv til Legations-Secreterer: De andre Guder criticerede sterk saadant Vall, saasom de meenede, at Ræven formedelst sin Klogskab burde være Hoved-Personen. Men Jupiter visede dem, at de toge fejl udi deres Domme, saasom Gesandtere udvælges for at paradere og at giøre Figurer, og Secreterer for at forrette Sagerne. Naar man nu, sagde han, lægger Rævens listige Hoved til Paafuglens prægtige og glimrende Rumpe, er Gesandtskabet fuld-kommet, og som det efter Sædvane pleyer at være.

Man seer af Fabelen, at denne Stats-Maxime, som endnu i agttages blant Mennesker, maa være meget gammel.