Holberg, Ludvig 113. Fabel. Eege-Træets Klagemaal besvaret.

113. Fabel. Eege-Træets Klagemaal besvaret.

Et Eege-Træe besværgede sig over, at gemeene Fugle giorde deres Reeder udi dets Top, og kastede deres Ureenlighed udi dets Greene: Men, sagde een, som hørte denne Klage, Jupiter maa jo taale, at Svaler, og andre Fugle giøre deres Reeder udi hans Tempel, og at man kaster U-reenlighed derved. Da Eege-Træet dette hørte, holdt det op med at klage, og gav sig tilfreds.

374

Fabelen lærer, at mange kand ikke taale at mindste U-reenlighed kastes for deres Huuse, men med Taushed seer, at den kastes paa Kirkegaarder og hellige Steder.