Holberg, Ludvig 119. Fabel. Tigerens Klagemaal.

119. Fabel. Tigerens Klagemaal.

En Tiger besværgede sig over Livets Korthed, og lastede Skiebnen, efterdi den lod visse, ringe og u-ædle Dyr, som Kragen og Hiorten, naae tre Menneskers Alder, da de ædelste Dyr derimod havde saa kort Leve-Tiid. Et Æsel, som hørte dette Klagemaal, sagde da: Hvis Eders Excellence ikke vilde tage det u-naadigt op, saa kunde jeg sige, at man haver meere Aarsag at besværge sig over Skiebnen, efterdi den lader Tigre, Biørne, Ulve og andre velbyrdige og skadelige Dyr leve saa længe. I have Dage nok at leve udi, hvis I vilde anvende dem paa det, som godt og nyttigt er. I leve 10 gange saa længe som Hiorte, efterdi eders Forhold giver 10 gange meere Materie til forargerlige Krøniker.

Fabelen viser, at Menneskene ubilligen besværge sig over Livets Korthed: Leve-Tiden er lang nok, hvis den bedre blev anvendet.