Holberg, Ludvig 138. Fabel. Om den fængslede Biørn.

138. Fabel. Om den fængslede Biørn.

En Biørn blev engang formedelst en Misgierning fængslet og indsluttet udi et lidet skrøbeligt Fange-Huus. Ræven, som saadant saae, sagde til Vagterne: I holde Vagt over Fængslet, at Fangen skal ikke undflye, holder heller fast paa Fangen, at Fængslet ikke skal løbe bort.