Holberg, Ludvig 155. Fabel. Tvende Gedebukke stanges.

155. Fabel. Tvende Gedebukke stanges.

Tvende Gedebukke, som passerede for de største Philosophi udi Skoven, geraadede engang, skiønt for en ringe Ting, udi en saa heftig Tvistighed, at de fodrede hinanden ud til Eene-Kamp. Et Faar, som saae dem at stanges, nærmede sig da til dem og sagde: Skiemmer I Eder ikke? I som holde eder selv for store Philosophi, og som formane andre Dyr at styre deres Affecter, at lade see saadan Ufuldkommenhed. Gedebukkene svarede dertil: Vi ere Philosophi alleene udi Theori, men ikke udi Praxi, og derpaa bleve ved at stanges.

Fabelen sigter paa de Mennesker, som bilde sig ind, at de ere Philosophi, da Erfahrenhed dog viser, at deres Studeringer have giort dem vel lærdere, men ikke bedre.