Holberg, Ludvig 167. Fabel. Strandmogen og Ræven.

167. Fabel. Strandmogen og Ræven.

Strandmogen, da den saae Ræven at giøre et stort Nederlag paa Høns, Giæs og Ænder, sagde den: Skiæmmer du dig ikke ved at handle saaledes med uskyldige Creaturer, som intet Ondt have giort dig. Ræven svarede: Jeg haver erkyndiget mig om dit Forhold mod de uskyldige Fiske, 415 og merker deraf at Søe-Etaten haver intet at bebreide Land-Etaten.