Holberg, Ludvig 171. Fabel. Katten og hans Søn.

171. Fabel. Katten og hans Søn.

Katten bebreidede engang sin Søn hans Ødselhed, han sagde: Du maa tænke, min Søn, at i Morgen er ogsaa en Dag. Sønnen svarede dertil: Det giver sig nok ved Alderen; thi, naar jeg bliver gammel, vil jeg blive lige saadan Gnier som Papa.

Erfarenhed lærer, at Gierrighed tager til ved Alderen, og at man gemeenligen aldrig er meere sparsom, end naar man haver mindst Aarsag til at spare.