Holberg, Ludvig 175. Fabel. Officieren og Kroe-Manden.

175. Fabel. Officieren og Kroe-Manden.

En Land-Officier, som aldrig havde været udi Kriig, kom engang ind udi en Kroe, hvor han fandt nogle af sine Soldater, som vare beskiænkede. Han blev derover fortørnet og sagde: Hr. Vertl Hvor mange Soldater haver I vel drukket ihiel i dette Huus? Verten svarede dertil: Ligesaa mange, som Eders Velbyrdighed haver ihielslaget udi Felten.