Holberg, Ludvig 199. Fabel. Theophili Testament.

199. Fabel. Theophili Testament.

Theophilus, da han blev heftig syg, og saae sit Time-Glas at være udrundet, giorde han saadant Testament, at hans eene Ven Philemon skulde betale hans Gield, og at hans anden Ven Timocles skulde forsørge hans efterladte Hustrue og Børn: Begge disse Venner glædede sig over den Tilliid, Theophilus lod see mod dem, og ansaae Testamentet som en stor Skat.

Denne Fabel viser Exempel paa et uforfalsket Venskab. En sandfærdig Historie af samme Natur anføres af Gellio.