Holberg, Ludvig 200. Fabel af Geller. Den barmhiertige Lucretia.

200. Fabel af Geller. Den barmhiertige Lucretia.

Lucretia, da hende engang en overmaade stor Arv tilfaldt, sagde hun: Jeg glæder mig over, at jeg herved er sat udi Stand til at hielpe og husvale Fattige: Just da hun dette sagde, indstillede sig en gammel syg Qvinde, som bad om Almisse. Lucretia blev strax saaledes af Medlidenhed bevæget, at Taarene stode hende udi Øyene, hvorudover hun gik strax hen og gav den fattige syge Qvinde et Stykke skimlet Brød.

Denne Fabel viser Exempel paa de Riges Gavmildhed.

438