Holberg, Ludvig 207. Fabel. Frue Leonoræ Fiskebeens Skiørt.

207. Fabel. Frue Leonoræ Fiskebeens Skiørt.

Blant alle Vallfiskebeens Skiørte holdtes intet at være breedere end Leonoræ. Hendes Mand Leander satte hende ofte tilrette derfore: Men hans Formaninger vare og bleve stedse frugtesløse. Da samme Leonora faldt udi BarselSeng, og bragte et Drenge-Barn til Verden, raadførte hun sig med hendes Mand om hvad Navn man skulde give Barnet. Manden sagde da: Drengen skal heede Jonas, thi han er kommen ud af Vall-Fiskens Bug. Dette Svar picqverede Leonora saa sterkt, at hun siden reformerede Dragten.

Fabelen viser, at et sindrigt Skiemt ofte haver sterkere Virkning end alvorlige Formaninger.