Holberg, Ludvig 228. Fabel. Høgens ugrundede Klage over Skov-Forstens Anordninger.

228. Fabel. Høgens ugrundede Klage over Skov-Forstens Anordninger.

Blant adskillige Love og Forordninger, som Skov-Forsten dicterede for Dyr og Fugle, antegnes denne, som heel 452 merkelig: Nemlig at en Høg for lige Forseelse skulde straffes ti dobbelt saa sterk som en Stork. Over denne Anordning besværgede Høgen sig heftigen, sigende, at paa lige Misgierninger burte følge lige Straf. Skov-Forsten svarede dertil, at, saasom Straffen sigter til at holde Crea-ture i Ave, og at afskrække dem fra Misgierninger, og Erfarenhed lærer, at en maadelig Refselse udvirker ligesaa meget hos en god, som den haardeste Straf hos en ond Nation, saa behøves sterkere Lud til at toe en Rov-Fugls end en Storkes Hoved.

Fabelen lærer, at enhver Lovgivere bør have saadant for Øyen, og rette Straf efter et hvert Folks Art og Egenskab. Thi hvad hos en Nation kand udvirkes med Ord og Formaninger, kand hos en anden ikke udvirkes ved Riis og Svøbe.