Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 9: Niels Klim

BILLEDFORTEGNELSE

 • 183. Niels Klim's Hule i Rothaugen Maremine-hollet 120
 • 184. Titelblad og Frontispice til Niels Klim. 1. Udg. paa Latin, 1741 .............................. 120
 • 185. Titelblad og Frontispice til Niels Klim. 1. Udg. paa Dansk, 1742 ........................... 121
 • 186. Nic. A. Abildgaard's Udkast til J. F. Clemens' Kobberstik af Niels Klim ved Klippehulen ... 232
 • 187. J. F. Clemens' Kobberstik af Niels Klim ved Klippehulen ....................................... 232
 • 188. Titelblad til Niels Klim Udgaven 1789 ............ 232
 • 189. Niels Klim's Nedfart. Ikke anvendt Kobberstik af J. F. demens ....................................... 233
 • 190. Titelblad til Jacob Bidermann's Utopia, 1649 ... 336
 • 191. Titelblad til Moralske Fabler, 1751 ................ 337
 • 192. L. de Thurah's Sorø Akademi. Kobberstik 1749 352
 • 193. Frederik V.'s Ankomst til Akademiet 13. Maj 1749. Kobberstik 1750 af Poul I. Grønvold ... 352
 • 194. Frederik V.'s Afrejse fra Akademiet 1749.
 • Kobberstik af Poul I. Grønvold .................. 352
 • 195. Jens Kraft demonstrerer fysiske Eksperimenter paa Akademiet 1749. Kobberstik af Poul I. Grønvold .................................... 353
 • 196. Klosterporten i Sorø paa Holberg's Tid. Tegning af J. Kalckar ............................... 368
 • 197. Maleri med Sorø Byport .............................. 369
 • 198. Klosterporten ind til Sorø Akademi i 1700tallet 416
 • 199. Ingemann's Hus og Østfløjen af de Thurah's Akademi. Pastel omkr. 1790 ..................... 417
 • 200. Klosteralleen og Molbech's Hus. Pastel fra 1804 432
 • 201. Parterrehaven Syd for Akademibygningen. Maleri omkr. 1790 .................................... 433

Kursiv i Billedtekster er Citat.