Holberg, Ludvig Uddrag fra NATURENS OG FOLKE-RETTENS KUNDSKAB

Cajus og Sejus. Betegnelse for Personer i tænkte, juridiske Eksempler: N. N. og P. P. - Kong Svend, skal være Kong Knud (den Store); Huitfeldt: Danmarchis Rigis Krøniche, 1652, (Den første Part) S. 68. - Agesilaus, spartansk Konge fra 5. Aarh. f. Kr. - saa høyt haver agtet, sat saa stor Pris paa.