Holberg, Ludvig Uddrag fra NATURENS OG FOLKE-RETTENS KUNDSKAB

Qvintilianus, Marcus Fabius Q. romersk Retor (Taler) fra 1. Aarh. - Aul. Gell, se Note til S. 126. - P. Nigidius, Figulus Publius N. (1. Aarh. f. Kr.), romersk Videnskabsmand. - piinlig Forhør, Forhør under Tortur. - in crimine læsæ Majestatis, i Majestætsforbrydelse. - den almindelige Lands Proces, den almindelige Rettergang. - tilstaaer, indrømmer.