Holberg, Ludvig Uddrag fra NATURENS OG FOLKE-RETTENS KUNDSKAB

Matrimonium Amazonicum, Amazone-Ægteskab. - Thalestris, en Amazondronning. Det fortælles at hun (330 f. Kr.) i Hyrcadien med 300 Kvinder skulde være kommet til Alex. d. St. og hans Hære for at skaffe gode Fædre til deres Børn. - Philippus 2., Filip d. 2., (1527-98), Konge af Spanien, giftede sig for anden Gang 1554 med Maria af England i det Haab at kunne inddrage England under sit Magtomraade, hvilket dog ikke lykkedes. - Maria Dronningen af Skotland, Marie Stuart blev af den skotske Regering sendt til Frankrig for at giftes med Henrik d. 2.'s Søn Frants, da dette var Betingelsen for at Fra. vilde støtte Sk. mod England. Alliancen blev sluttet 1548. - Dauphin, Tronfølger. - Conditioner, Betingelser. - Thuanus, se Note t. S. 245. - saasom Hovedet, som den Overordnede.