Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

TIMOTHEUS.

Det er i visse Maader sandt. Derfore siger en Philosophus: man maa først legge Vind paa Penge, siden paa Dyd.