Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Hvoraf veed Herr Timotheus, at han har dertil ladet sig bevæge?