Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

TIMOTHEUS.

Saadan! er ved Tegn givet tilkiende, ja ved saadanne ufeylbare Tegn, at man fast ikke kand tvivle derom.