Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Hvad er det for en Slyngel, som kalder paa mig?