Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Du hører jo vel af Titelen, at jeg kiender dig.