Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Man skal ingen Umag giøre sig med at forviise mig Byen; thi saa snart Plutus kommer, gaaer jeg selv frivilligen i Landflygtighed.