Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Kand du da ikke taale at see Stadens Velstand?