Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Jo vist! men jeg kand ikke taale at see dens Væstand. Thi Riigdom vil føre Uheld med sig.