Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

rey sende sig. Ach Herr Ambassadeur! Jeg beder Eders Excellence om Naade.